Hot Runner ပါ။

  • Hot Runner ပါ။

    Hot Runner ပါ။

    Hot runner သည် ဆေးထိုးမှိုများတွင် အသုံးပြုသည့် အပူပေးစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး မှို၏အပေါက်ထဲသို့ သွန်းသောပလပ်စတစ်အမှုန်များကို ထိုးသွင်းရန်ဖြစ်သည်။