စက်ရုပ်နှင့် Gripper

 • Five Axes Servo Driven Robot

  Five Axes Servo Driven Robot

  ကျွန်ုပ်တို့သည် Five Axes Servo Driven Robot အား ဘေးကင်းပြီး ထိရောက်မှုဖြင့် ပံ့ပိုးပေးသည်၊ ၎င်းသည် ဆေးထိုးပုံသွင်းစက်များအတွက် 3600T အောက်တွင် ကုပ်တွယ်နေသော အင်အားဖြင့် သင့်လျော်ပါသည်။ဤခြယ်လှယ်မှုကို ဆေးထိုးပုံသွင်းစဉ်အတွင်း အချောထည်ပစ္စည်းများနှင့် ပျက်စီးသွားသောပစ္စည်းများကို ထုတ်ယူရန်အတွက် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။
 • Three Axes Servo Driven Robot

  Three Axes Servo Driven Robot

  ကျွန်ုပ်တို့သည် Three Axes Servo Driven Robot အား ဘေးကင်းပြီး ထိရောက်မှုဖြင့် ပံ့ပိုးပေးသည်၊ ၎င်းသည် 3600T အောက်ရှိ ကုပ်ဆွဲအားရှိသော ဆေးထိုးပုံသွင်းစက်များအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။ဤခြယ်လှယ်မှုကို ဆေးထိုးပုံသွင်းစဉ်အတွင်း ထုတ်ကုန်အချောထုတ်ရန်အတွက် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။
 • IMM1300-2400T Servo စက်ရုပ်

  IMM1300-2400T Servo စက်ရုပ်

  ကျွန်ုပ်တို့သည် 1300T မှ 2400T ကြားတွင် ကုပ်တွယ်သည့်အင်အားရှိသော ဆေးထိုးပုံသွင်းစက်များအတွက် သင့်လျော်သော ဘေးကင်းပြီး ထိရောက်မှုဖြင့် Servo Robot ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ဤခြယ်လှယ်မှုကို ဆေးထိုးပုံသွင်းစဉ်အတွင်း အချောထည်ပစ္စည်းများနှင့် ပျက်စီးသွားသောပစ္စည်းများကို ထုတ်ယူရန်အတွက် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။
 • IMM850T-1300T Servo စက်ရုပ်

  IMM850T-1300T Servo စက်ရုပ်

  ကျွန်ုပ်တို့သည် 850T-1300T အကြား ကုပ်ဆွဲအားရှိသော ဆေးထိုးပုံသွင်းစက်များအတွက် သင့်လျော်သော ဘေးကင်းပြီး ထိရောက်မှုဖြင့် Servo Robot ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ဤခြယ်လှယ်မှုကို ဆေးထိုးပုံသွင်းစဉ်အတွင်း အချောထည်ပစ္စည်းများနှင့် ပျက်စီးသွားသောပစ္စည်းများကို ထုတ်ယူရန်အတွက် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။